ABC Praktische informatie

 

Avond 4-daagse

Jaarlijks in juni kunnen leerlingen en ouders meelopen met de Avond 4-daagse in. De activiteitencommissie organiseert dit met ouders.

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

De meeste kinderen van De Prinsenakker die van buitenschoolse opvang gebruik maken, gaan naar Riva Kids ofde sport BSO. Na schooltijd en tijdens vakanties kunnen kinderen opgevangen worden bij RivaKids, BSO Bloemakker vind je tegenover onze school. RivaKids biedt kinderopvang waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Meer informatie over RivaKids en de opvangmogelijkheden is te vinden op www.rivakids.nl.Sport-BSO de Thuisclub. Op de sport-BSO kunnen de kinderen tijdens de BSO sporten. De Thuisclub is gevestigd op Sportpark de Eikelhof in Bennekom. Voor meer informatie zie www.dethuisclub.nl.

 

Fietsen stallen

Er is ruimte om de fiets te stallen op het bovenbouwplein en op een klein gedeelte (alleen voor de kleuters) van het onderbouwplein. De fietsen moeten in de rekken worden geplaatst. De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vernieling van fietsen. Wel vragen we u eventuele schade door te geven.

 

Godsdienst en Humanisme (GVO / HVO) en Filosofie

In de midden- en bovenbouw wordt binnen de methoden aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten. Dit wordt gedaan door de eigen leerkrachten. Ook bieden wij de gelegenheid om vanaf groep 4 Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) of Godsdienstig vormend onderwijs (GVO) te volgen. De kinderen die geen HVO of GVO volgen krijgen filosofieles van de eigen leerkracht.

 

Gymnastieklessen

De kleuters gymmen in ons eigen speellokaal. Zij gymmen in gymkleding (T-shirt + broekje of een gympakje). Ook zijn gymschoenen noodzakelijk. Wij adviseren schoentjes met klittenband of instapschoenen met een elastiek.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben tweemaal per week gym. Hierbij zijn gymkleren en gymschoenen verplicht (anders mag de leerling niet meedoen met de gymles). De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Ook mogen de zolen niet te stroef of te glad zijn. Dit in verband met de veiligheid.

We douchen niet na afloop. Wel moeten alle gymtassen regelmatig mee naar huis worden genomen om de inhoud te wassen.

 

Halen en brengen

Vanaf 8.20 uur is de school open en kunnen kinderen naar binnen. Het is niet bedoeling dat de kinderen nog even buiten spelen. We adviseren kinderen en ouders om niet voor 8.20 uur op het plein aanwezig te zijn. Om ongelukjes te voorkomen, mag er op het plein niet worden gefietst.

Ouders zijn van harte welkom in de school. Maar binnen is beginnen, dus ouders gaan niet mee de klas in. Bij de kleuters mag dit wel. Kort, omdat we ook daar zo snel mogelijk willen beginnen ’s morgens. De klasdeur gaat om 8.30 uur dicht en ouders zijn dan de klas uit. Dan is er gelegenheid om kort iets aan de leerkracht door te geven. Voor uitgebreidere gesprekken kunnen ouders een afspraak met de leerkracht na schooltijd maken.

 

Inloopochtend

Een paar keer per jaar is er een inloopmoment om in de groep te kijken. Deze worden in de Parro vermeld.

 

Kerstknutsel

Op de vrijdag, 1 week voor de kerstvakantie, wordt er een knutselcircuit opgezet door de activiteitencommissie. Hierbij helpen tientallen ouders om samen met de kinderen allerlei kerstknutsels te maken.

 

Klassenouder

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het sturen van berichtjes naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen enzovoorts.

 

Lunchen op school

Op De Prinsenakker werken wij met een continurooster. Alle kinderen lunchen tussen de middag samen met de leerkracht op school.

We willen de kinderen zo gezond mogelijk laten eten en we hopen dat de kinderen elkaar positief beïnvloeden wat betreft uitproberen van gezond eten. Frisdrank, snoep, tussendoortjes met veel chocola en kauwgom worden niet als gezond voedsel beschouwd.

Na het gezamenlijk eten van de lunch gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van een leerkracht (en) en een vaste vrijwilliger.

 

Ouderbijdrage

Extra activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zijn onder andere de excursies, de boeken tijdens de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstknutselochtend, het Kerstdiner en Pasen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

 

Parro-app

De leerkrachten kunnen u middels de Parro-app korte berichten sturen. Deze app is te installeren op een smartphone, maar ook via de computer te vinden. Aan het begin van het schooljaar zal de leerkracht u hiervoor een uitnodiging sturen via de mail met bijbehorende inlogcodes. De Parro-app wordt gebruikt voor korte mededelingen, ziekmelden van leerlingen, het inschrijven voor de oudergesprekken en voor hulp bij verschillende activiteiten.

Parro is bedoeld voor ziekmeldingen, korte praktische vragen of opmerkingen.

Bij andere gevallen: spreek de leerkracht na schooltijd aan of vraag via Parro om een (telefonische) afspraak.

 

PrinsenAkkerNieuws (PAN)

Elke maand krijgt u via de Parro de nieuwsbrief opgestuurd. De nieuwsbrief wordt ook wel PrinsenAkkerNieuws (afgekort PAN) genoemd. HIerin staan allerlei belangrijke en actuele zaken, zoals de data van schoolreisjes, uitleg over activiteiten en sportdagen. Houd deze nieuwsbrief dus goed in de gaten.

 

Prinsenakkertheater

Meerdere keren per jaar verzorgen de groepen een optreden tijdens het PrinsenAkkerTheater (afgekort als PAT). Ouders zijn welkom om deze voorstellingen bij te wonen. Een uitnodiging hiervoor verschijnt t.z.t. in de nieuwsbrief en/of in de Parro-app. Traditiegetrouw is de laatste voorstelling een playbackshow.

 

Schoolfeest

Eens per twee jaar organiseren we een knallend schoolfeest.

 

Schoolreisjes

Op De Prinsenakker hebben de groepen 1 t/m 7 jaarlijks een schoolreisje. Wanneer dit zover is verschijnt hierover meer informatie via de nieuwsbrief. Hierin staan ook de kosten voor het schoolreisje. De kleuters blijven dichtbij huis en genieten van een spetterend kleuterschoolreisje. De groepen 3 t/m 7 zoeken het meestal verder weg. De doelstelling van het schoolreisje is te zoeken in de sociale sfeer. Met elkaar een dagje uit om de saamhorigheid en gezelligheid binnen de groepen en de school te bevorderen.

 

Schoolkamp van kinderen in leerjaar 8

De leerlingen gaan in het afsluitende jaar van hun schoolcarrière op schoolkamp. De kinderen van groep 8 vieren deze belevenis samen met de schoolverlaters van de Eureka-groep. De kosten voor dit kamp zijn afhankelijk van de activiteiten en het aantal leerlingen en kan daarom jaarlijks verschillen.

 

Schoolfotograaf

Eens per jaar bezoekt een schoolfotograaf De Prinsenakker. Van alle leerlingen wordt een pasfoto gemaakt en voor alle groepen een groepsfoto.  De foto’s kunnen ook door ouders besteld worden.

 

Sportdagen en toernooien

Sportservice Ede organiseert in april de Schoolsport Olympiade. De Schoolsport Olympiade is voor de leerjaren6, 7, 8 en de Junior Olympiade is voor de leerjaren 4 en 5. Beide vinden plaats in Ede. Jaarlijks bepalen we als school of we deelnemen aan de Olympiade. Bij voldoende inschrijving en begeleiding doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi (Bennekom), het damtoernooi (Wageningen), het handbaltoernooi (Ede), het korfbaltoernooi (Bennekom) en het schaaktoernooi (Bennekom).

 

Verjaardagen

Jarige kinderen mogen in de klas trakteren op iets lekkers. We stimuleren het uitdelen van gezonde traktaties.

 

Verlof aanvragen

In principe mag voor vakantie buiten de schoolvakanties geen vrij gegeven worden, de regels hiervoor zijn op onze website beschreven. Ouders kunnen voor het aanvragen van verlof een formulier downloaden (te vinden onder kopje documenten) en e-mailen naar prinsenakker@proominent.nl

 

Vossenjacht

Aan het einde van het schooljaar organiseren we een vossenjacht voor de groepen 7, 8 en Eureka 2. Hierbij lopen de schoolverlaters verkleed door het dorp. Zij moeten gevonden worden door leerlingen van de groep 7.

 

Ziekte van een leerling - kort

Als een kind verhinderd is wegens ziekte, dan kunt u dit doorgeven via de absentmelding in Parro.

 

Ziekte van een leerling - langdurig

Ook tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling blijft de leerkracht verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. Dit geldt ook bij verblijf in het ziekenhuis. De leerkracht kan hierbij ondersteund worden door een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). In overleg met de leerkracht wordt dan gekozen voor een vorm, die in het belang is van de zieke leerling. Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met het centrale kantoor van onderwijs aan zieke leerlingen ( www.ziezon.nl).