Opzet voltijds HB-onderwijs

Wat is voltijds HB-onderwijs?

Doelstelling

Doelstelling van het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is om de kinderen voldoende uit te dagen zodat zij zich niet gaan vervelen, onderpresteren of faalangst ontwikkelen. Het onderwijs is zo aangepast dat kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Het HB-onderwijs sluit daarmee aan bij de denkwereld van hoogbegaafden. De kleine klassen van maximaal 20 leerlingen bieden de kinderen rust en de leraren ruimte voor voldoende begeleiding. 

Aanbod

Hoogbegaafde kinderen hebben minder herhaling nodig omdat ze de opdracht of het vraagstuk vanuit hun inzicht vlotter doorzien. Herhaling is nodig om te automatiseren maar teveel herhaling kan leiden tot verveling en onderprestatie.
Bij rekenen wordt vooraf de toets aangeboden en daarna werken de leerlingen alleen aan de doelen die ze nog niet gehaald hebben en wordt het rekenaanbod aangevuld met verrijkingsstof.
Van de taalmethode worden alleen de grammaticale lessen aangeboden, zoals woord- en zinsbouw lessen.
Woordspelling wordt vooraf getoetst met een dictee om het niveau te bepalen en het aanbod vanuit de methode goed af te stemmen en eventueel te compacten. De werkwoordspelling wordt aangeboden in een reguliere leerlijn.

Binnen het HB-onderwijs is er extra aandacht voor filosofie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het trainen van de executieve functies en het onderzoekend leren.

Bij onderzoekend leren kiest de leerling een onderwerp dat hij/zij uitdiept aan de hand van een onderzoeksvraag. Het resultaat wordt aan de klas gepresenteerd, zodat de kinderen ook kennis opdoen van elkaar. Dit kan in de vorm van een presentatie op het digibord, maar ook door allerlei andere creatieve presentatievormen zoals een workshop, spel of een presentatie op locatie. 

De leerkrachten zorgen voor het aanbieden van het onderwijs op het juiste niveau zodat onderpresteren voorkomen wordt. Ze leren de kinderen actief om te gaan met faalangst en perfectionisme. Zonder fouten te maken en frustratie kom je immers niet tot leren.

Elk schooljaar worden er verschillende projecten aangeboden. De keuze van de onderwerpen vloeit voort uit de leerwensen van de kinderen. Tijdens deze projecten worden vakdocenten, gastsprekers en enthousiaste ouders ingezet die vakken aanbieden passend bij de leerdoelen. Denk hierbij aan programmeren, een vreemde taal leren, biologie, techniek, schaken, science of muziek. In de projecten worden de leren-leren vaardigheden verder geoefend.