Aanmeldingsprocedure

Voorwaarden voor toelating (doelgroep)

-Uw kind is getest bij een erkende orthopedagoog of kinderpsycholoog en het totaal IQ is vastgesteld op 130 of hoger.
-Uw kind is creatief en gemotiveerd in het bedenken van oplossingen om een taak te volbrengen.
-Uw kind beheerst het technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen op minimaal eind groep 4 niveau.
-Het gedrag is niet voorliggend, maar juist de behoefte aan extra uitdaging. 

Aanmeldprocedure

Het begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van onderstaande formulieren. Minimaal nodig zijn:

U kunt de benodigde vragenlijsten downloaden door erop te klikken.

Vervolgprocedure

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig en volledig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit de intern begeleiders van beide scholen en de HB-specialist van Proominent. Bij te veel belangstelling hanteren wij een wachtlijst en is de volgorde van aanmelding belangrijk. De  aanmeldingsdatum is de datum waarop de vereiste documenten door ons zijn ontvangen.

De toelatingscommissie beoordeelt het dossier. Bij een positief advies ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek) met de intern begeleider. Dit gesprek vindt overigens pas plaats als er daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing.

De toelatingscommissie gebruikt de informatie van de huidige school van uw kind (hiervoor moet u de school van herkomst toestemming geven om het dossier van uw kind met ons te delen), onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders, om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden voor een onderzoeksperiode.

Voor een definitief besluit over plaatsing in een HB-groep loopt uw kind minimaal één week mee in de beoogde groep. Het definitieve advies over de toelating van uw kind komt in overleg tussen de toelatingscommissie en de leerkracht van de groep tot stand. Bij een positief advies kan het kind worden ingeschreven.In sommige gevallen zullen we kinderen langer moeten laten meelopen (tot een maximum van 3 maanden), om te kunnen beoordelen of het voltijds HB-onderwijs de meest passende vorm van onderwijs is. Instroom op jongere leeftijdU kunt uw HB-kind al op jonge leeftijd aanmelden op De Lettertuin of De Prinsenakker. In de onderbouw wordt al extra aanbod gecreëerd voor deze groep kinderen. Instromen bij het voltijds HB-onderwijs kan echter alleen volgens bovenstaand protocol. Dit geldt ook voor leerlingen die al in een reguliere klas van De Lettertuin of De Prinsenakker zitten.