Aanmelden

 

Als u overweegt om uw kind op De Prinsenakker in te schrijven, kunt u zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek en voor een rondleiding door de school.

Prinsenakker@Proominent.nl of telefoon: 0318- 415851. 

Dan plannen wij een afspraak in. 

 

Inschrijven van nieuwe kinderen voor de kleutergroepen

Kinderen kunnen worden ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

·         Het kind heeft de leeftijd van 2 jaar bereikt. 

·         Gegevens vanuit de speelzaal, het kinderdagverblijf of de voorschool zijn ingeleverd op school (indien van toepassing).

·         Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn naar waarheid ingevuld.

·         Het inschrijfformulier is door de ouders ondertekend.

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten kunnen worden aangemeld zodra zij geboren zijn. Met hun inschrijving hoeft niet gewacht te worden totdat het kind een leeftijd van 2 jaar heeft. 

De leerkracht van de kleutergroep nodigt de ouders ongeveer 4 weken voordat hun kind 4 jaar wordt uit voor een kennismakingsgesprek. De leerkrachten bepalen in welke groep de leerling geplaatst wordt. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht zodat school daarbij goed kan aansluiten. De week voordat uw kind 4 jaar wordt kan uw kind op woensdag en/of vrijdagochtend (totaal twee keer) komen wennen. Dit wordt in overleg met de leerkracht afgesproken

 

Nieuwe kinderen in de groepen 2 t/m 8

 

Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 2 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.

 

Nieuwe kinderen in de Eureka groepen

 

Indien uw kind in aanmerking komt voor fulltime hoogbegaafdenonderwijs, volgt u de intakeprocedure zoals deze staat beschreven onder hoogbegaafdenonderwijs (Eureka onderwijs).