Veilige school

Op De Prinsenakker wordt niet alleen aandacht besteed aan de cognitieve vakken. We vinden het ook belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar. Dit is mogelijk door de kinderen te leren met een open houding met elkaar om te gaan, door de kinderen te leren zich in te leven in een ander, door te luisteren naar elkaar en door te genieten van elkaar.We gebruiken de gevalideerde methode Kanjertraining om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Binnen deze methode wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en een juiste houding om op een gezonde wijze sociaal en emotioneel te kunnen functioneren. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken. Hierdoor wordt pestgedrag voorkomen en de sociale veiligheid bevorderd.Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt die nodig is voor persoonlijke ontwikkeling.

Luisterjuf

Op De Prinsenakker is er een luisterjuf. Kinderen kunnen soms problemen hebben , maar weten niet altijd met wie ze daarover kunnen praten. Het komt af en toe voor dat ze het niet naar hun zin hebben in de klas of zich om welke reden dan ook niet prettig voelen. Zij kunnen daarmee uiteraard bij hun eigen leerkracht terecht, maar dat is soms lastig. Dan vinden zij een luisterend oor bij de luisterjuf.

 

Bij de luisterjuf kunnen de kinderen zelf aankloppen. Dit kan ook via de leerkracht of de ouders. Om de drempel voor de kinderen zo laag mogelijk te maken hangt er bij de entree van de school een vrolijk gekleurde brievenbus waar kinderen een briefje in kunnen doen met hun vraag voor de luisterjuf.

Uiteraard is alles vertrouwelijk en blijft het besprokene tussen het kind en de luisterjuf, tenzij een andere afspraak daarover gemaakt wordt.

Aan het begin van het schooljaar maakt de luisterjuf een rondje langs alle groepen om zich voor te stellen en te vertellen wat zij voor de kinderen kan betekenen