Geschiedenis van onze school

De geschiedenis van de Prinsenakker

(De vereniging oud-Bennekom schreef hierover een artikel in de Kostersteen 2006.)

De school is ontstaan door samenvoeging van de openbare kleuterschool ‘Klim-Op’ (gevestigd aan de Commandeursweg 85) en de openbare lagere ‘Prinsenakkerschool’ (gevestigd aan de Commandeursweg 87). ‘De Klim-Op’ ontstond in 1974 door samenvoeging van de openbare kleuterscholen ‘Het Sneeuwklokje’ (destijds gevestigd aan de Molenstraat) en ‘De Akkerwinde’ (destijds gevestigd aan de Weerkruislaan).

De ‘Prinsenakkerschool’, gesticht in 1958 op Burgemeester Prins z’n akker (burgemeester Prins was de enige burgemeester die Bennekom ooit heeft gehad), was tot 1963 gevestigd aan de Weerkruislaan en daarna aan de Pasteurlaan. Omdat het aantal leerlingen in Bennekom-noordoost daalde en in Bennekom-West door nieuwbouw steeg, werd de school in 1974 verplaatst naar Bennekom-West. Vanaf dat moment waren ‘Klim-Op’ en ‘Prinsenakkerschool’ beiden gevestigd in het gemeenschappelijk gebruikte gebouw aan de Commandeursweg. 

Bij de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 gingen beide scholen samen op in de openbare basisschool ‘De Prinsenakker’. Interessant is nog de vermelding van het aantal leerlingen. In de periode 1970-1983 daalde het aantal leerlingen van de ‘Prinsenakkerschool’ geleidelijk van 292 naar 178. Vanaf 1983 zit het leerlingenaantal weer in de lift.   Per 1 augustus 1992 is ‘De Prinsenakker’ een fusie aangegaan met de ‘Berchymschool’. De beide scholen gaan samen verder onder de naam ‘De Prinsenakker’ en zijn op twee locaties gevestigd: één locatie in Bennekom-West op de Commandeursweg en één in Bennekom-Oost aan de Irenelaan.   

Geschiedenis van de ‘Berchymschool’

De geschreven geschiedenis van de openbare ‘Berchymschool’ begint in 1625, toen een zekere Wouter Augustijn werd aangesteld tot schoolmeester van de Bennekomse school. Een echt schoolgebouw was er toen niet; er werd lesgegeven in een aan de dorpskerk grenzende ruimte. Pas in 1827 werd een, voor die tijd zeer moderne, school gebouwd (kosten fl. 2900), bestaande uit één lokaal. In 1860 werd door de gemeenteraad van Ede besloten, dat er een nieuwe school met vier lokalen en een ‘onderwijzerswoning’ zou komen. In 1862 werd deze nieuwe dorpsschool feestelijk geopend.   Bijna 50 jaar later, in 1910, werd weer een nieuw gebouw (de voormalige ‘Oranjeschool’) in gebruik genomen, waarin de openbare school maar 11 jaar gehuisvest bleef, omdat het gebouw werd opgeëist door en ter beschikking gesteld van de ‘Vereniging tot oprichting en instandhouding van Hervormde scholen in Bennekom’. De openbare school keerde met 40 leerlingen terug in het oude gebouw.    Van de vier lokalen werden er twee opgeknapt; de andere twee werden verbouwd tot gymnastieklokaal. In 1940 werd de school uitgebreid met een derde lokaal en in 1953 werden nog eens drie lokalen bijgebouwd.

Rond die tijd kregen de scholen in Bennekom een naam en de openbare school aan de Schoolstraat (de huidige parkeerplaats en gymzaal bij Geels) werd vanaf die tijd ‘Berchym (betekent: Bennekom) school’ genoemd.  In maart 1976 werd begonnen met de bouw van het gebouw aan de Irenelaan, dat in september van dat jaar in gebruik werd genomen. De onderwijzerswoning werd in 1977 afgebroken en de oude ‘Berchymschool’ verdween enige jaren daarna om plaats te maken voor een moderne gymnastiekzaal. Met de invoering van de wet op het basisonderwijs (aug. '85) is de kleuterschool ‘t Margrietje’ officieel de kleuterafdeling van de ‘Berchymschool’ geworden.

Sinds augustus 1986 is ook de bouwkundige integratie een feit. Na de fusie met ‘De Prinsenakker’ in 1992 raakt de ‘Berchymschool’ haar naam kwijt en wordt het de locatie Irenelaan van openbare basisschool ‘De Prinsenakker’. “Eeuwig zonde” vindt het bestuur van PRimair Openbaar Onderwijs (PROO) Ede 13 jaar later. Nadat de aanbouw van 4 lokalen (een leslokaal en een computerlokaal in 2003 en twee leslokalen in 2005) werd opgeleverd, is besloten om tijdens de feestelijke opening de oude naam weer een plek te geven binnen het openbaar onderwijs in Bennekom.  Bijna 400 jaar geschiedenis kunnen we toch niet zomaar verloren laten gaan. Openbare basisschool ‘De Prinsenakker’ locatie Irenelaan heet daarom sinds 14 oktober 2005.

Openbare basisschool ‘De Prinsenakker’.

In 2015 is de locatie Irenelaan opgeheven en is de school op één locatie, de Commandeursweg, gehuisvest. 

 

Commandeursweg
Schoolstraat
Berchymschool en Schoolstraat