Opleidingsschool

Samen Opleiden: Veelzijdig opleiden in diversiteit bij Proominent.  

Proominent is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Proominent is onderdeel van het partnerschap Veelzijdig opleiden in diversiteit. We werken binnen dit partnerschap nauw samen met de HAN Pabo, Onderwijsgroep Punt Speciaal, Wonderwijs, Entrea, Kentalis, de Onderwijsspecialisten, ATOS en de Linge. Wil je meer over Samen Opleiden bij Proominent weten? Lees dan hier verder.

Stage bij De Prinsenakker

Wij vinden het belangrijk om nieuwe leerkrachten op te leiden. Daarom hebben wij regelmatig stagiaires op onze school rondlopen.
Dit zijn studenten van onder andere de volgende opleidingen:  

  • Pabo  

  • Academische Pabo  

  • Onderwijsassistent  

  • HBO pedagogiek  

Maar leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn ook welkom voor een maatschappelijke stage.  

Vanuit Stichting Proominent zijn we aangesloten bij het project Samen Opleiden in de school.