Vervanging bij ziekte 


Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Het is steeds moeilijker om goede invalkrachten te krijgen voor vervangingen. Om hier als school goed op voorbereid te zijn is er, in overleg met de MR, nagedacht over mogelijke oplossingen.  

Tot nu toe kunnen we meestal terugvallen op de invalpool van Ippon. In deze pool zijn een beperkt aantal invallers opgenomen. Het komt weleens voor dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval gaan we op zoek naar een interne oplossing. Zo worden parttimers, die hebben aangegeven vervangingswerkzaamheden te willen verrichten, benaderd. Of als er b.v. wel een vervanger voor de onderbouw beschikbaar is, en niet voor de bovenbouw, wordt bekeken of het haalbaar is om een groepsleerkracht tijdelijk van groep te laten wisselen. Verder wordt nagegaan of het mogelijk is om ambulante leerkrachten in te zetten.  

We kiezen er bewust voor om kinderen niet over andere groepen te verdelen. Dit vinden wij niet wenselijk omdat  de groepen dan te groot worden. Dit  heeft een negatief effect op de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen. Daarnaast neemt de werkdruk van leerkrachten toe.  

In het uitzonderlijke geval wanneer we geen adequate oplossing kunnen realiseren, kan het voorkomen dat er geen onderwijs gegeven kan worden. In dit geval zullen wij jullie vragen een oplossing te zoeken voor die dag. We gebruiken hierbij de carrouselvorm, waarbij verschillende groepen afwisselend geen les zullen hebben. Concreet betekent dit dat een bepaalde groep maximaal 2 dagen geen les krijgt en dat daarna een andere groep aan de beurt is. We doen dit om de lasten eerlijk te verdelen over de verschillende groepen.  
Een uitzondering hierbij zijn de kinderen onder de 5 jaar. Kleuters jonger dan 5 jaar mogen volgens de wet thuisblijven. Dit  willen we maximaal 3 keer extra per jaar doen (bovenop de 2 dagen van de carrouselvorm)  waardoor de overige kleuters door 1 leerkracht opgevangen kunnen worden. De andere leerkracht kan dan naar een andere groep.  

In het geval er â€¯ ’s ochtends  blijkt dat een leerkracht ziek is en niet vervangen kan worden komt er een berichtje via de parro-app. Dit zal in de meeste gevallen voor schooltijd duidelijk zijn. Echter kan het ook voorkomen dat pas later bekend is dat er geen oplossing is. In het berichtje staat vermeld dat er geen oplossing is en dat er die dag geen les zal zijn. We zullen jullie vragen of jullie kind thuis kan blijven of opgehaald kan worden of zelfstandig naar huis mag gaan (bv bij groep 8).  
Ook kan het voorkomen dat we al weten dat er voor de volgende dag geen oplossing is. Ook in dit geval zullen we jullie een berichtje sturen. In gevallen waarin een groep geen les krijgt, wordt op school opvang geregeld voor leerlingen die  thuis niet opgevangen  kunnen worden. De kinderen die dan alsnog naar school komen worden verdeeld over de andere groepen.   

Misschien zijn er nog ouders met een lesbevoegdheid die in geval van nood willen invallen op school. Neem in dit geval a.u.b. contact met mij op zodat we samen kunnen kijken wat eventuele mogelijkheden zijn! 

Uiteraard doen wij ons uiterste best om te voorkomen dat er groepen naar huis worden gestuurd. Wij hopen op jullie begrip en op een betere toekomst voor het onderwijs.