Verkeersveiligheid rond de school


Samen met de gemeente Ede is de verkeerssituatie rondom de school bekeken en is besproken welke maatregelen er van belang waren om uit te voeren om zo de verkeersveiligheid voor onze kinderen te verhogen. Na dit overleg is een plan opgesteld door de verkeerskundige van de gemeente Ede.
 

Kiss & Ride zone

‘Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) waarna de auto’s meteen weer verder rijden. Het is dan ook verboden om op deze Kiss en Ride zone te parkeren.
Op deze manier willen we voorkomen dat auto’s midden op de weg stoppen om de kinderen te laten in- en uit stappen. Dit zorgt namelijk voor zeer gevaarlijke situaties.
Graag willen wij u dan ook verzoeken om de Kiss en Ride zone te gebruiken zoals deze bedoeld is en er gezamenlijk voor te zorgen dat de verkeersveiligheid rondom de school in ieder geval door onszelf als ouders wordt gewaarborgd.
 

Julie© accentpaal 

Aan weerszijde van de school is de Julie© accentpaal geplaatst die een originele en duidelijke waarschuwing geeft aan naderende automobilisten. Dankzij de robuuste vormgeving steekt hij hoog uit boven de verkeersborden. Op die manier geeft deze de boodschap 'Opgelet! U nadert een school. Matig uw snelheid'.