Praktische informatie op alfabet


Avond 4-daagse
Jaarlijks in juni kunnen leerlingen en ouders meelopen met de Avond 4-daagse in. De activiteitencommissie organiseert dit met ouders.
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
De meeste kinderen van de Prinsenakker die van buitenschoolse opvang gebruik maken, gaan naar De Speelboerderij, Het Fantaziehuis of de sport BSO.
 
Fietsen stallen
Er is ruimte om de fiets te stallen op het bovenbouwplein en op een klein gedeelte (alleen voor de kleuters) van het onderbouwplein. De fietsen moeten in de rekken worden geplaatst. De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vernieling van fietsen. Wel vragen we u eventuele schade door te geven.

Gymnastieklessen
De kleuters gymmen in ons eigen speellokaal. Zij gymmen in gymkleding (T-shirt + broekje of een gympakje). Ook zijn gymschoenen noodzakelijk. Wij adviseren schoentjes met klittenband of instapschoenen met een elastiek.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben tweemaal per week gym. Hierbij zijn gymkleren en gymschoenen verplicht (anders mag de leerling niet meedoen met de gymles). De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Ook mogen de zolen niet te stroef of te glad zijn. Dit in verband met de veiligheid.
We douchen niet na afloop. Wel moeten alle gymtassen regelmatig mee naar huis worden genomen om de inhoud te wassen.
 
Halen en brengen
Vanaf 8.20 uur is de school open en kunnen kinderen naar binnen. Het is niet bedoeling dat de kinderen nog even buiten spelen.
Ouders kunnen om 8.20 uur even meelopen met hun kind(eren). Dan is er gelegenheid om kort iets aan de leerkracht door te geven. Voor uitgebreidere gesprekken kunnen ouders een afspraak met de leerkracht na schooltijd maken. We adviseren kinderen en ouders om niet voor 8.20 uur op het plein aanwezig te zijn. Om ongelukjes te voorkomen, mag er op het plein niet worden gefietst.

Kerstknutsel
Op de vrijdag, 1 week voor de kerstvakantie, wordt er een knutselcircuit opgezet door de activiteitencommissie. Hierbij helpen tientallen ouders om samen met de kinderen allerlei kerstknutsels te maken.
 
Godsdienst en Humanisme (GVO / HVO)
In de midden- en bovenbouw wordt binnen de methoden aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten. Dit wordt gedaan door de eigen leerkrachten. Ook bieden wij de gelegenheid om vanaf groep 4 Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) of Godsdienstig vormend onderwijs (GVO) te volgen. De kinderen die geen HVO of GVO volgen krijgen filosofieles van de eigen leerkracht.
 
Lunchen op school
Op de Prinsenakker werken wij met een continurooster. Alle kinderen lunchen tussen de middag samen met de leerkracht op school.
We willen de kinderen zo gezond mogelijk laten eten en we hopen dat de kinderen elkaar positief beïnvloeden wat betreft uitproberen van gezond eten. Frisdrank, snoep, tussendoortjes met veel chocola en kauwgom worden niet als gezond voedsel beschouwd.
Na het gezamenlijk eten van de lunch gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van een leerkracht (en) en een vaste vrijwilliger.
 
Ouderbijdrage
Extra activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zijn onder andere de excursies, de boeken tijdens de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstknutselochtend, het Kerstdiner en Pasen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
 
Paasontbijt
Rond Pasen maken de kinderen voor elkaar een ontbijt klaar. Dit verpakken zij in een mooi versierde (schoenen)doos en nemen dit mee naar school, waar ze het gezamenlijk opeten tijdens het paasontbijt. De paashaas brengt tijdens het ontbijt een bezoek aan de school en verstopt voor de jongsten nog wat eieren.

Parro-app
De leerkrachten kunnen u middels de Parro-app korte berichten sturen. Deze app is te installeren op een smartphone, maar ook via de computer te vinden. Aan het begin van het scooljaar zal de leerkracht u hiervoor een uitnodiging sturen via de mail met bijbehorende inlogcodes. De Parro-app wordt gebruikt voor korte mededelingen, ziekmelden van leerlingen, het inschrijven voor de oudergesprekken en voor hulp bij verschillende activiteiten.

PrinsenAkkerNieuws (PAN)
Elke maand krijgt u in uw mailbox een link naar de website van school, waar de digitale nieuwsbrief te vinden is. Op deze manier is de nieuwsbrief altijd terug te vinden. De nieuwsbrief wordt ook wel PrinsenAkkerNieuws (afgekort PAN) genoemd. HIerin staan allerlei belangrijke en actuele zaken, zoals de data van schoolreisjes, uitleg over activiteiten en sportdagen. Houd deze nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Prinsenakkertheater
Meerdere keren per jaar verzorgen de groepen een optreden tijdens het PrinsenAkkerTheater (afgekort als PAT). Ouders zijn welkom om deze voorstellingen bij te wonen. Een uitnodiging hiervoor verschijnt t.z.t. in de nieuwsbrief. Traditiegetrouw is de laatste voorstelling een playbackshow.

Schoolfeest
Eens per twee jaar organiseren we een knallend schoolfeest aan het einde van het schooljaar.
 
Schoolreisjes
Op de Prinsenakker hebben de groepen 1 t/m 7 jaarlijks een schoolreisje. Wanneer dit zover is verschijnt hierover meer informatie via de nieuwsbrief. Hierin staan ook de kosten voor het schoolreisje. De kleuters blijven dichtbij huis en genieten van een spetterend kleuterschoolreisje. De groepen 3 t/m 7 zoeken het meestal verder weg. De doelstelling van het schoolreisje is te zoeken in de sociale sfeer. Met elkaar een dagje uit om de saamhorigheid en gezelligheid binnen de groepen en de school te bevorderen.
 
Schoolkamp van kinderen in leerjaar 8
De leerlingen gaan in het afsluitende jaar van hun schoolcarriere op schoolkamp. De kinderen van groep 8 vieren deze belevenis samen met de schoolverlaters van de Eureka-groep. De kosten voor dit kamp zijn afhankelijk van de activiteiten en het aantal leerlingen en kan daarom jaarlijks verschillen.
 
Schoolfotograaf
Eens per jaar bezoekt een schoolfotograaf De Prinsenakker. Van alle leerlingen wordt een pasfoto gemaakt en voor alle groepen een groepsfoto. Op verzoek kunnen broertjes en zusjes ook samen gefotografeerd worden. De foto’s kunnen ook door ouders besteld worden.

Sportdagen en toernooien
Sportservice Ede organiseert in april de Schoolsport Olympiade. De Schoolsport Olympiade is voor de leerjaren 6, 7 en 8 en de Junior Olympiade is voor de leerjaren 4 en 5. Beide vinden plaats in Ede. Bij voldoende inschrijving en begeleiding doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi (Bennekom), het damtoernooi (Wageningen), het handbaltoernooi (Ede), het korfbaltoernooi (Bennekom) en het schaaktoernooi (Bennekom).
  
Verjaardagen
Jarige kinderen mogen in de klas trakteren op iets lekkers. In de pauze gaat de jarige leerling met 2 klasgenoten langs de leerkrachten, zodat ze gefeliciteerd kunnen worden. We stimuleren het uitdelen van gezonde traktaties.
  
Verlof aanvragen
In principe mag voor vakantie buiten de schoolvakanties geen vrij gegeven worden, de regels hiervoor zijn op onze website beschreven. Ouders kunnen voor het aanvragen van verlof een formulier downloaden en e-mailen naar prinsenakker@proominent.nl
 
Vossenjacht
Aan het einde van het schooljaar organiseren we een vossenjacht voor de groepen 7, 8 en Eureka 3. Hierbij lopen de schoolverlaters verkleed door het dorp. Zij moeten gevonden worden door leerlingen van de groep 7.
 
Ziekte van een leerling - kort
Als een kind verhinderd is wegens ziekte, dan kunt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven via de absentmelding in Parro.
 
Ziekte van een leerling - langdurig
Ook tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling blijft de leerkracht verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. Dit geldt ook bij verblijf in het ziekenhuis. De leerkracht kan hierbij ondersteund worden door een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). In overleg met de leerkracht wordt dan gekozen voor een vorm, die in het belang is van de zieke leerling. Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met het centrale kantoor van onderwijs aan zieke leerlingen ( www.ziezon.nl).