Aanmelden nieuwe leerlingen


Als u overweegt om uw kind op De Prinsenakker in te schrijven, kunt u zich aanmelden voor één van de informatieochtenden. Tijdens de informatieochtend ontvangt u een inschrijfformulier.
 

Informatieochtenden 

 
Gedurende het schooljaar organiseren wij informatieochtenden van 9.00 - 10.30 uur voor ouders die belangstelling hebben voor onze school. Dit is een bijeenkomst met andere ouders, maar zonder kinderen.
 

 

 

29 september 2021
24 november 2021

30 maart 2022
22 juni 2022

 


 

De bijeenkomsten starten om 9.00 uur op het leerplein van de school met een kopje koffie of thee. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u veel informatie over onze school, De Prinsenakker en heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens verzorgen de leerlingen een rondleiding. In een half uur tijd laten zij u de school zien. De bijeenkomst wordt afgesloten op het leerplein. Voor de informatie ochtend kunt u zich aanmelden via mailadres: prinsenakker@proominent.nl.
 

Inschrijven

Inschrijven van nieuwe kinderen voor de kleutergroepen

Kinderen kunnen worden ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

  • Het kind heeft de leeftijd van 2 jaar bereikt.  
  • Gegevens vanuit de speelzaal, het kinderdagverblijf of de voorschool zijn ingeleverd op school (indien van toepassing). 
  • Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn naar waarheid ingevuld. 
  • Het inschrijfformulier is door de ouders ondertekend. 

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten kunnen worden aangemeld zodra zij geboren zijn. Met hun inschrijving hoeft niet gewacht te worden totdat het kind een leeftijd van 2 jaar heeft.  

De leerkracht van de kleutergroep nodigt de ouders ongeveer 4 weken voordat hun kind 4 jaar wordt uit voor een kennismakingsgesprek. U krijgt dan ook het intakeformulier opgestuurd. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht zodat school daarbij goed kan aansluiten. De week voordat uw kind 4 jaar wordt kan uw kind op woensdag- en vrijdagochtend twee keer komen wennen. Dit wordt in overleg met de leerkracht afgesproken

 
Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8
 
Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.

Nieuwe kinderen in de Eureka groepen

Onder het tabblad Eureka onderwijs vindt u informatie over de inschrijfprocedure voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
.