Aanmelden nieuwe leerlingen


Als u overweegt om uw kind op de Prinsenakker in te schrijven, kunt u zich aanmelden voor één van de informatieochtenden. U kunt ook een aparte afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding door de school. Tijdens de informatieochtend of afspraak ontvangt u een inschrijfformulier.

 

Informatieochtenden 

 
Gedurende het schooljaar organiseren wij informatieochtenden van 9.00 - 10.30 uur voor ouders die belangstelling hebben voor onze school.
 
Regulier onderwijs             Eureka onderwijs
31 januari 2018                   24 januari 2018   
21 maart 2018                    14 maart 2018
23 mei 2018                        16 mei 2018
20 juni 2018
 
De bijeenkomsten starten om 9.00 uur op het leerplein van de school met een kopje koffie of thee. We geven u informatie met behulp van een presentatie over het onderwijs en de activiteiten op De Prinsenakker. Vervolgens verzorgen de leerlingen een rondleiding. In een half uur tijd laten zij u de school zien. De bijeenkomst wordt afgesloten op het leerplein. Er is dan tijd voor het stellen van uw vragen. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school.
Voor de informatie ochtend kunt u zich aanmelden via mailadres: prinsenakker@proominent.nl.
 

Inschrijven

Nieuwe kinderen in de kleutergroepen

De leerkracht van de kleutergroep nodigt u twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier waarop de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht gezamenlijk ingevuld. De school kan zo goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt ook afspraken over de wenperiode. De nieuwe kleuters mogen voor hun 4e verjaardag al een aantal dagdelen op school komen wennen.
 
Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8
 
Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.

Nieuwe kinderen in de Eureka groepen

Onder het tabblad Eureka onderwijs vindt u informatie over de inschrijfprocedure voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
.