Aanmelden nieuwe leerlingen


Als u overweegt om uw kind op de Prinsenakker in te schrijven, kunt u zich aanmelden voor één van de informatieochtenden. Tijdens de informatieochtend ontvangt u een inschrijfformulier.

 

Informatieochtenden 

 
Gedurende het schooljaar organiseren wij informatieochtenden van 9.00 - 10.30 uur voor ouders die belangstelling hebben voor onze school.
 

Regulier onderwijs

Eureka onderwijs

30 januari 2019                         
13 maart 2019                         
22 mei 2019
19 juni 2019

23 januari 2019
20 maart 2019
5 juni 2019


 
De bijeenkomsten starten om 9.00 uur op het leerplein van de school met een kopje koffie of thee. We geven u informatie met behulp van een presentatie over het onderwijs en de activiteiten op De Prinsenakker. Vervolgens verzorgen de leerlingen een rondleiding. In een half uur tijd laten zij u de school zien. De bijeenkomst wordt afgesloten op het leerplein. Er is dan tijd voor het stellen van uw vragen. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school.
Voor de informatie ochtend kunt u zich aanmelden via mailadres: prinsenakker@proominent.nl.
 

Inschrijven

Inschrijven van nieuwe kinderen voor de kleutergroepen

Kinderen kunnen worden ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

  • Het kind heeft de leeftijd van 2 jaar bereikt.  
  • Gegevens vanuit de speelzaal, het kinderdagverblijf of de voorschool zijn ingeleverd op school (indien van toepassing). 
  • Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn naar waarheid ingevuld. 
  • Het inschrijfformulier is door de ouders ondertekend. 

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten kunnen worden aangemeld zodra zij geboren zijn. Met hun inschrijving hoeft niet gewacht te worden totdat het kind een leeftijd van 2 jaar heeft.  

De leerkracht van de kleutergroep nodigt u ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier waarop de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht gezamenlijk ingevuld. De school kan zo goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt ook afspraken over de wenperiode. De nieuwe kleuters mogen voor hun 4e verjaardag 5 dagdelen op school komen wennen.

 
Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8
 
Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.

Nieuwe kinderen in de Eureka groepen

Onder het tabblad Eureka onderwijs vindt u informatie over de inschrijfprocedure voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
.