Onze school en passend onderwijs


Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de best passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Ons schoolbestuur werkt samen met andere schoolbesturen in de regio in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei (SWV). In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

 
Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 6 van onze schoolgids, zie daarvoor het kopje 'schooldocumenten'.