Een veilige school, een goed pedagogisch klimaat


Op de Prinsenakker wordt niet alleen aandacht besteed aan de cognitieve vakken. We vinden het ook belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met zichzelf en met elkaar. Dit is mogelijk door de kinderen te leren met een open houding met elkaar om te gaan, door de kinderen te leren zich in te leven in een ander, door te luisteren naar elkaar en door te genieten van elkaar.

We gebruiken de gevalideerde methode Kanjertraining om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Binnen deze methode wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en een juiste houding om op een gezonde wijze sociaal en emotioneel te kunnen functioneren. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken. Hierdoor wordt pestgedrag voorkomen en de sociale veiligheid bevorderd.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt die nodig is voor persoonlijke ontwikkeling.


Meer over een goed pedagogisch klimaat hebben wij beschreven in hoofdstuk 4 van onze schoolgids, zie 'schooldocumenten'.