Eureka lessen


Binnen het Eureka onderwijs worden naast de reguliere lessen op meerdere momenten activiteiten aangeboden die leerlingen op een andere manier stimuleren en uitdagen. Een voorbeeld hiervan is het Uilenuurtje. Hierbij krijgen kinderen een probleem aangereikt waar ze in een groepje onder tijdsdruk een oplossing voor moeten bedenken, waarbij een beroep gedaan wordt op zowel analytische, creatieve als praktische vaardigheden. Naast het uitwerken van een oplossing, is het de bedoeling dat de kinderen inzicht krijgen in welke vaardigheden ze gebruiken en wat hun sterke en minder sterke kanten zijn.

We bieden wekelijks een uitdagende les aan, gegeven door iemand van buiten de school. Dit kunnen lessen zijn op het gebied van wetenschap, techniek en cultuur.

De afgelopen jaren hebben Eureka leerlingen Ecoliteracylessen gevolgd. Hierbij gingen ze een middag in de week naar een nabijgelegen voedselbos, waar zij les kregen in allerlei zaken die te maken hebben met biologie, natuur, landbouw, voedsel, gezondheid, etc.. Met ingang van het schooljaar '23-'24 wordt dit aanbod verbreed naar alle leerlingen van leerjaar 6 en 7 van de Prinsenakker.