Vaklessen


Binnen het Eureka onderwijs zijn vaklessen een vast onderdeel van het rooster.
Hieronder worden de verschillende vaklessen beschreven die dit schooljaar gegeven worden in de Eureka groepen.

Engels

Engels is een vaste les binnen het Eureka onderwijs. Engels wordt wekelijks in 4 groepen gegeven door een vakdocent. Elke groep ontvangt 45 minuten les.

Gebarentaal

Dit schooljaar krijgen de leerlingen een uur per week gebarentaal. Dit wordt gegeven door een native-speaker samen met een tolk. 

Eco-literacy

De leerlingen van leerjaar 7 en 8 krijgen lessen Eco-literacy. Zij werken mee aan het maken van een voedselbos.

Breakdance

Dit schooljaar wordt een blok van 6 weken Breakdance gegeven. Het doel hierbij is contant maken met je eigen lichaam en samenwerken. 

Calisthenics

Naast Breakdance is er ook een blok van 6 weken Calisthenics. Het doel hierbij is van buiten (lichaam/ bewust trainen) naar binnen (gevoel/rust).