Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei


Wat doet de Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei en hoe is zij ingericht?

De Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei beheert de donaties voor het fulltime HB-onderwijs dat wordt gegeven op de Proominent-scholen de Prinsenakker in Bennekom en de Lettertuin in Ede.
 

Doel

Het doel van de Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei is het werven van gelden voor het bevorderen en in stand houden van het fulltime hoogbegaafdenonderwijs. Ze biedt hiermee financiële hulp aan het schoolbestuur en is dus niet verantwoordelijk voor onderwijskundige zaken, zoals de inhoud van lessen, of het toelatingsbeleid van nieuwe leerlingen. De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn.
 

Structuur

De stichting heeft een bestuur dat zich inzet om gelden te werven voor het fulltime hoogbegaafdenonderwijs via de ouderdonaties. Onder het bestuur zijn drie commissies geformeerd met ieder een eigen focus:
 
Deze commissies proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om het fulltime hoogbegaafdenonderwijs te kunnen financieren. Heeft u een goed idee, of wilt u graag meehelpen in één van de commissies, neem dan contact op met de stichting.
 


Contactgegevens

Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei
Email: secretaris@eureka-onderwijs.nl
Website: www.eureka-onderwijs.nl
 
IBAN: NL82 RABO 0157619796
Kvk 50903403
ANBI 822988859