Aanmeldingsprocedure


Aanmelding

Het Eurekaonderwijs wordt door het samenwerkingsverband beschouwd als een vorm van speciaal onderwijs aan de bovenkant. De aanmelding gebeurt in overleg tussen ouders, de huidige school van het kind en een hoogbegaafdenspecialist van het samenwerkingsverband. Als blijkt dat de school niet (meer) kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind, laat de school het kind testen (IQ-test) bij een erkende orthopedagoog of kinderpsycholoog. Komt het IQ uit op 130 of hoger én de HB-specialist van het SWV heeft aangegeven dat fulltime HB-onderwijs mogelijk de best passende plek voor het kind is, dan kan het kind worden aangemeld bij het Eureka-onderwijs. Het begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren. Minimaal nodig zijn:

U kunt de benodigde formulieren downloaden door erop te klikken.
De formulieren kunnen opgestuurd worden naar Cora Leunissen: c.leunissen@proominent.nl

Voorwaarden voor toelating

Vervolgprocedure

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit de intern begeleider van de Eureka-afdeling en de verantwoordelijke persoon bij het SWV. Bij te veel belangstelling hanteren wij een wachtlijst en is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop de vereiste formulieren door ons zijn ontvangen.

De toelatingscommissie beoordeelt het dossier en geeft een voorlopig advies. Bij een positief advies ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek). De ouders gaan dan met de coördinator in gesprek en het kind met de leerkracht. Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de school.

De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) en het samenwerkingsverband om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden.

Voor een definitief besluit over plaatsing in een Eureka-groep loopt uw kind minimaal één week mee in de beoogde groep. Het definitieve advies over de toelating van uw kind komt in overleg tussen de toelatingscommissie en de leerkracht van de groep tot stand. Bij een positief advies kan het kind worden ingeschreven.
In een sommige gevallen zullen we kinderen langer moeten laten meelopen (tot een maximum van 3 maanden), om te kunnen beoordelen of het Eureka-onderwijs de meest passende vorm van onderwijs is. 

Instroom

U kunt uw kind al op jonge leeftijd aanmelden op de Prinsenakker. In onze kleutergroepen wordt al extra aanbod gecreëerd voor deze groep kinderen. Instromen bij het fulltime hoogbegaafdenonderwijs kan echter alleen volgens bovenstaand protocol. Dit geldt dus ook voor leerlingen die al in een reguliere klas van De Prinsenakker zitten.