Eureka onderwijs op de Prinsenakker


Doelstelling

Doelstelling van het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is om de kinderen voldoende uit te dagen zodat zij zich niet gaan vervelen of onderpresteren of faalangst ontwikkelen. Het onderwijs is zo aangepast dat kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Het Eureka onderwijs sluit daarmee aan bij de denkwereld van hoogbegaafden. De kleine klassen van maximaal 20 kinderen bieden de kinderen rust en de leraren ruimte voor voldoende begeleiding.

Aanbod

De kinderen hebben minder herhaling nodig omdat ze de opdracht of het vraagstuk vanuit hun inzicht vlotter doorzien. Herhaling is nodig om te automatiseren maar teveel herhaling leidt tot verveling en onderprestatie. Om aan te sluiten bij deze behoefte compacten we de basisstof.
Bij rekenen wordt vooraf de toets aangeboden en aan de hand van de resultaten wordt bepaald of de leerling het doel aangeleerd moet krijgen of dat verdieping aangeboden wordt. Daarnaast wordt het reguliere rekenaanbod aangevuld met verrijkingsstof.
Van de taalmethode worden alleen de grammaticale lessen aangeboden, zoals woord- en zinsbouw lessen.
Woordspelling wordt vooraf getoetst met een PI dictee om het niveau te bepalen en het aanbod vanuit de methode goed af te stemmen en eventueel te compacten. De werkwoordspelling wordt volgens de methode Taalverhaal.nu aangeboden in een reguliere leerlijn.
De groepsleerkracht biedt de lessen filosofie aan, begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het trainen van de executieve functies.

Om zelfstandig te leren werken en een stapsgewijze aanpak te ontwikkelen als een vraagstuk niet in één keer kan worden opgelost (‘leren leren’), maken de leerlingen onder andere hun eigen weekplanning en plannen ze hun huiswerk. 

De groepsleerkrachten zorgen voor het aanbieden van het onderwijs op het juiste niveau zodat onderpresteren voorkomen wordt. De leraren leren de kinderen actief om te gaan met faalangst en perfectionisme. We noemen dit vitamine F(frustratie, fouten en falen). Zonder fouten te maken en frustratie kom je immers niet tot leren
.

 
Vernieuwing van ons onderwijs 

De kinderen krijgen zowel een portfolio als een rapport. In het portfolio stelt de leerling zijn eigen leerdoelen op vanuit de executieve functies. Voor het portfolio wordt de methode Kids’ skills gebruikt. 
In het rapport (februari en juni) wordt een beoordeling gegeven op executieve functies.

De groepsleerkrachten van de Eureka groepen zijn geschoold in het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en hebben affiniteit met deze doelgroep. De leerkrachten die nieuw zijn worden begeleid door een hoogbegaafdenspecialist.