Ontwikkeling van ons onderwijs


Onze school is een dynamische school waar voortdurend zaken veranderen. Dit alles vergt overleg en een goede planning. Elke vier jaar worden de voornemens die we in de komende vier jaar willen gaan uitvoeren beschreven in een schoolplan. Elke school is verplicht haar eigen kwaliteit regelmatig te toetsen en eenmaal in de vier schooljaren wordt de kwaliteit van elke school door de Inspectie van het Basisonderwijs doorgelicht. Het schoolplan geeft aan welke doelen wij de komende jaren willen bereiken met ons onderwijs. Samen met het team werken we aan de doelen, middels een jaarplan.

Dit jaarplan is te vinden op onze website, onder het kopje 'schooldocumenten'.