De leerlingenraad
Deze raad is samengesteld uit 8 leerlingen afkomstig uit de groepen 3 t/m 8 en de Eureka groepen en zij zijn door de meerderheid van de groep gekozen.
De leerlingenraad komt eens per 6 weken bij elkaar onder begeleiding van juf Rebecca en de raad kan over allerlei zaken spreken die voor de kinderen en de school van belang zijn. Gespreksonderwerpen komen uit de kinderen, maar kunnen ook door het team aangedragen worden.
 

Voorbeelden van gespreksonderwerpen

Praten over regels en afspraken en hier iets mee doen.
Een (school)feest mee helpen organiseren.
Versieringen en inrichting van lokalen/school.
Allerlei wensen die er bij de kinderen zijn.
 

De uitgangspunten voor de leerlingenraad

 

De leden van de leerlingenraad 

Amani el Fhim, groep 3
Dominique van Dijk, groep 4
Veerle van Reemst, groep 5
Vera van den Bent, groep 6
Sam Slink, groep 7
Jens van Reemst, groep 8
Nick Timmermans, Eureka MB
Ilse Hulshuis, Eureka BB