Het team, schooljaar 2021 - 2022


Verdeling van leerkrachten over de groepen

 
Groep 1/2a
juf Anita: maandag, dinsdag
juf Eva: woensdag, donderdag, vrijdag
 
Groep 1/2b
juf Clarine: maandag, woensdag, donderdag
juf Nelleke: dinsdag, vrijdag
 
Groep 3
juf Sheila: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 
Groep 4
juf Marijke: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
juf Ellen: maandag, dinsdag, donderdag
 
Groep 5
juf Lonneke: maandag, dinsdag,  donderdag, vrijdag
juf Michelle: woensdag
 
Groep 6
juf Rebecca: maandag, dinsdag, woensdag
juf Michelle: donderdag, vrijdag
 
Groep 7
juf Hilde: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdagmorgen
juf Nelleke: donderdag, vrijdagmiddag
 
Groep 8
juf Anita: maandag, dinsdag, woensdag
juf Charlotte: donderdag, vrijdag
 
Eureka 1
juf Lenny: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Eureka 2
meester Jesse: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

 


Eureka 3
meester Bart: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
juf Esther: maandag
 


 

Extra handen in de groepen:  juf Mariëlle, juf Margreet en juf Linda,Management

De Prinsenakker werkt met een managementteam bestaande uit drie bouwcoördinatoren, een intern begeleider en een directeur.
 
Bouwcoördinatoren:
 
Intern begeleiders (zorgcoördinatoren):
-Bovenbouw en Eureka is Cora  (c.leunissen@proominent.nl). Cora is aanwezig van maandag t/m donderdag. (MT-lid)
-Onderbouw is Eva  (e.vanderwijngaart@proominent.nl). Eva is aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Directeur van De Prinsenakker is Marcel van den Busken (prinsenakker@proominent.nl).


Vervanging bij ziekte van de leerkracht

Bij ziekte van leerkrachten kunnen we terugvallen op de invalpool van Ippon. In deze pool zijn een beperkt aantal invallers opgenomen. Het komt wel eens voor dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval zoeken we intern een oplossing. In het uitzonderlijke geval dat we geen interne oplossing kunnen realiseren, kan het voorkomen dat er geen onderwijs gegeven kan worden. In dat geval wordt aan de ouders gevraagd het kind thuis te houden. Er wordt dan geen les gegeven. Uiteraard mag u van de school verwachten dat alle mogelijkheden zijn onderzocht voordat wij overgaan tot het naar huis sturen van groepen. Wij hopen op uw begrip en op een betere toekomst voor het onderwijs.

Stagiaires

Vanuit de PABO en de ROC's bieden wij stagiaires een stageplaats. Deze stagiaires worden begeleid door de leerkrachten. We werken stichtingsbreed samen met de Hogeschool Arnhem.