De resultaten van ons onderwijs


Bepalen van het instroomniveau

Bij de start van de kleuterperiode wordt de ontwikkeling van de 4-jarige in kaart gebracht met behulp van een intakeformulier. Op dit formulier wordt de ontwikkeling thuis en van de peuterspeelzaal, voorschool en/of kinderdagverblijf beschreven. Voor de verdere ontwikkeling gebruiken wij het leerlingvolgsysteem.
 

Het leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem is een observatie en toets systeem dat de ontwikkeling van kinderen op emotioneel en cognitief gebied in beeld brengt.

Kleutergroepen
De ontwikkeling van de kleuters wordt in kaart gebracht met behulp van de landelijke toetsen rekenen en taal voor kleuters en met behulp van observatielijsten van Kleuterplein.

Groepen 3 tot en met 8
De cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in deze groepen wordt in kaart gebracht door methode onafhankelijke toetsen in elke jaargroep. Deze toetsen meten het niveau van de kinderen in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Door middel van deze toetsen signaleren we leerachterstanden en vergelijken we de uitslagen op groepsniveau en op schoolniveau.
 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

De kinderen in groep 7 ontvangen hun voorlopig VO-advies. Na dit advies bezoeken de kinderen met hun ouders de open dagen van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. In groep 8 krijgen de kinderen hun definitief VO-advies.
In februari krijgen de kinderen van groep 8 een doorstroomtoets. De uitslag wordt besproken met de ouders en naar de vervolgschool gestuurd. De uitslag van de eindtoets is niet bepalend voor het advies naar het voortgezet onderwijs.