Waarden van de Prinsenakker


De school heeft drie waarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat De Prinsenakker verstaat onder goed onderwijs en wat wij verwachten van en bieden aan de teamleden, de kinderen en de ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school.
 

Vertrouwen

Op de Prinsenakker geloven we in onszelf en elkaar door positieve en realistische verwachtingen te hebben. Het geven, voelen en ontvangen van vertrouwen is de basis om jezelf te kunnen zijn, je geaccepteerd te voelen en jezelf te durven laten zien.
Ieder kind ontwikkelt bij ons het vertrouwen dat het er mag zijn en dat het de (mede) verantwoordelijkheid voor het eigen ontwikkelingsproces kan dragen.
 

Verantwoordelijkheid

Op de Prinsenakker leer je zelfstandig, invulling te geven aan je eigen leerproces, binnen kaders en passend bij wie je bent. Wij stimuleren de keuzevrijheid en ondernemende houding van kinderen, maar geven hierbij constant duidelijke kaders aan. Naarmate de kinderen dit meer aankunnen, krijgen ze meer ruimte om hun eigen keuzes in het onderwijsaanbod te maken.  
 

Betrokkenheid

Op de Prinsenakker zijn we als collega’s, leerlingen, ouders en de wereld om ons heen onderling met elkaar verbonden. Samen zorgen we ervoor dat we leren mét en ván elkaar. We brengen plezier in de lessen, dat zorgt voor nieuwsgierigheid, creativiteit en aanhoudende aandacht. Op deze manier voelen leerlingen zich betrokken bij hun eigen leerproces.