Coronaregels per ingang van schooljaar 2020
slider placeholder


De vakantie is voorbij, maar helaas de Corona-problemen nog niet. Vandaar dat de regels van voor de vakantie van kracht blijven. Hieronder ter herinnering de afspraken zoals wij die vanaf 8 juni reeds hanteren. Onderstaande afspraken zijn ook op basis van het protocol van de PO-raad (primair onderwijs) en overheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.

Mocht u terugkomen uit een land waarvoor code oranje geldt, wilt u er dan aan denken de quarantainemaatregel van 10 dagen aan te houden.

Naar school (brengen en halen)  
Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:
- hoesten
- neusverkoudheid (geldt niet voor groep 1 en 2)
- moeilijk ademen/benauwdheid
- tijdelijk minder ruiken en proeven
- een leerling met koorts boven de 38 graden

-Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
-Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
-Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
-Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, dan blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Zijn er binnen het gezin risicofactoren waardoor u uw kind thuis wilt houden, dan kunt u contact opnemen via school, met de directeur van De Prinsenakker (Marcel van den Busken).

Als het kind gedurende de schooldag ziek wordt, dan wordt u gebeld en moet het kind worden opgehaald.

Wij willen zo weinig mogelijk ouders/verzorgers/volwassenen rondom de school, dat zal ook vanaf 31 augustus zo blijven. Wij verzoeken u, als het mogelijk is, om de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Daarnaast vragen we jullie om de aanwezigheid op het schoolplein zo kort mogelijk te houden.

Bij het ophalen vragen we jullie om de 1,5 meter goed in acht te nemen: ouders van de groepen 1 en 2 kunnen wachten en ophalen op het kleuterplein, bij de zandbak ouders van groep 3 kunnen wachten en ophalen op de houtsnippers voor het lokaal van groep 3 ouders van de groepen 4 t/m 8 kunnen op het grote plein verspreid wachten en ophalen

Afstand
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. We vermijden zo veel mogelijk fysiek contact tussen de kinderen. Tussen leerkrachten onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Wij vragen de kinderen om 1,5 m afstand te houden van de leerkrachten en hebben de onderwijsruimtes zo optimaal mogelijk hierop aangepast.

Bij het naar binnen gaan en naar buiten gaan van de school gebruiken de groepen hun eigen ingang. We hebben 1 uitzondering: de kleuters gebruiken de zij-ingang van hun eigen klas.

Tijden
Alle klassen starten om 08.30 uur met de les. Inloop is vanaf 08.20 uur. We volgen weer het reguliere lesrooster en de onderbouwgroepen (kleuters t/m groep 4) zijn op vrijdagmiddag, zoals gebruikelijk, vrij.

In school
De afspraak “alleen de kinderen in school” blijft gehandhaafd. Dat betekent dus ook dat er voor deze periode geen live gesprekken op school plaats kunnen vinden. U kunt wel contact hebben met de leerkrachten via de mail of telefoon. Bij uitzondering kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek op school. Daarbij is het van belang dat u voldoende afstand bewaart naar de gesprekspartner(s).

De pauzetijden worden weer opgepakt, zoals we dit gewend waren. We maken hierbij weer gebruik van onze vaste vrijwilligers.

Hygiënevoorschriften
Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Hieraan willen wij toevoegen dat de kinderen voor het eten en drinken trommels en bekers/pakjes meenemen die ze zelf kunnen openen.  Zorg voor kleding die kinderen zoveel mogelijk zelfstandig aan en uit kunnen doen.

Jarig
Vieren van verjaardagen: mocht uw kind jarig zijn op een dag dat hij of zij op school is, dan is trakteren mogelijk in de groep, maar graag alles apart verpakt.