Ouderraad


Aan de school is een ouderraad verbonden. Zij hebben tot taak bij andere ouders belangstelling te kweken voor activiteiten, deze te initiëren en uit te voeren. De ouderraad beheert het geld afkomstig van de ouderbijdragen. De ouderraad organiseert en/of assisteert bij allerlei belangrijke activiteiten. Te denken valt aan: Sinterklaas, afscheid groep 8, sport- en speldagen, Schoolfeest, Kerstknutsel en Kerstfeest en de Avondvierdaagse.


Samenstelling schooljaar 2022-2023

Olga Dijkstra - Sander (groep 8) - Elise (groep 7)
Reinhilde van Kampen - Pieter (groep 6) - Anne (groep 7)
Barbara Hasselaar -  Bliss (groep 6)

Ineke Radstaat - Lucas (groep 6) - Floris (groep 2)
Ingmar Janssen (penningmeester) - Siem (groep 2)
Ellis van Rennes -  Florian (groep 6)
Jasper Kuipers (voorzitter) -Merith (groep 7)
Marijke Gardenier/Jesse Ruijsch (schoolteam)

U kunt de ouderraad altijd bereiken via emailadres ouderraadprinsenakker@proominent.nl.
 

Activiteitencommissie


De activiteitencommissie maakt onderdeel uit van de Ouderraad en bestaat uit een groep enthousiaste ouders die gedurende het schooljaar samen met de leerkrachten een aantal leuke activiteiten voor alle kinderen organiseert. Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld onder de leden van de commissie en in groepjes van 3 tot 4 ouders organiseer je de activiteit.
     Sinterklaasfeest. De sinterklaascommissie zorgt samen met school en natuurlijk de Sint en zijn Pieten voor het organiseren van alle activiteiten tijdens de Sinterklaastijd. Deze voorbereidingen starten vaak al in september. Activiteiten die in deze feestperiode georganiseerd worden zijn bakactiviteiten in alle klassen, versieren van de school en natuurlijk de verjaardag van Sinterklaas.
     Kerstknutsel: de vrijdag voor het Kerstdiner wordt de Kerstknutselochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtend zijn alle kinderen bezig om allemaal kerstknutselwerkjes te maken. Deze knutselwerkjes mogen ze na afloop mee naar de huis nemen. De commissie bedenkt  en werkt alle knutselactiviteiten uit, zorgt ervoor dat alle materialen aanwezig zijn en zorgt er op de dag zelf voor dat alles goed verloopt. Op de knutselochtend helpen veel ouders met het begeleiden van de activiteiten.
     Kerstdiner: de laatste donderdagavond voor de Kerstvakantie eten alle kinderen op school. Ieder kind neemt een aantal kleine hapjes mee en deze worden in buffetvorm gezamenlijk in de klas gegeten. Voor de ouders is er een gezellig samenzijn op het schoolplein waar men onder het genot van de extra meegenomen hapjes gezellig kan kletsen.  De commissie van het Kerstdiner zorgt voor de inkopen voor de aankleding van de klaslokalen en helpt op de avond zelf.
     Kleuterschoolreisje: de kleuters gaan ieder jaar gezamenlijk op schoolreisje in de buurt van Bennekom. Een aantal leden van de activiteitencommissie organiseert samen met de kleuterjuffen een gezellige activiteit. Op de dag zelf worden de kleuters door meerdere ouders begeleid.
     Paasontbijt: de woensdag voor Pasen wordt het Paasontbijt georganiseerd. Ieder kind verzorgt een ontbijtje voor een klasgenootje. Dit ontbijt wordt in een mooi versierde doos meegenomen naar school. Met alle klassen wordt gezamenlijk ontbeten. De Paascommissie verzorgt de organisatie van het ontbijt en de activiteiten met Paashazen voor de onderbouw.

 
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren voor onze kinderen dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met de ouderraad.