Ouderraad


Aan de school is een ouderraad verbonden. Zij hebben tot taak bij andere ouders belangstelling te kweken voor activiteiten, deze te initiëren en uit te voeren. De ouderraad beheert het geld afkomstig van de ouderbijdragen. De ouderraad organiseert en/of assisteert bij allerlei belangrijke activiteiten. Te denken valt aan: Sinterklaas, afscheid groep 8, sport- en speldagen, Kerstknutsel en Kerstfeest en de Avondvierdaagse. In het najaar belegt de ouderraad een algemene jaarvergadering waarin het jaarverslag wordt besproken. De ouderraad legt dan verantwoording af aan de ouders. De penningmeester geeft een financieel overzicht en nieuwe leden kunnen worden benoemd.