Medezeggenschapsraad


De MR bestaat in schooljaar 2017 - 2018 uit:

Nanno Bolt (ouder en voorzitter), Sara Boeke (ouder en GMR lid), Linda Hiemstra - Willemsen (ouder), Hilde van Die (leerkracht en GMR lid), Lenny van Pouderoijen (leerkracht) en Joanne Modderkolk (leerkracht).
 
De inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit minimaal twee ouders en twee medewerkers, die rechtstreeks door- en uit de geledingen gekozen worden. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders kunnen deze bijwonen door dit vooraf kenbaar te maken bij de voorzitter van de MR. In de vergaderingen wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Prinsenakker. Het gaat met name om het onderwijskundig beleid en de uitvoering hiervan.
De MR heeft haar vertegenwoordiging (1 teamlid en 1 ouder) in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) voor het gehele openbare basisonderwijs in Ede.
U kunt de MR bereiken via emailadres medezeggenschapsraad@prinsenakker.nl.
 
De reglementen zijn te downloaden via onderstaande links.
Huishoudelijk reglement MR