Medezeggenschapsraad


De MR bestaat in schooljaar 2018 - 2019 uit:

Mur
iël van Montfort (ouder), Linda Hiemstra - Willemsen (ouder en voorzitter), Mohamed Hamidi (ouder en GMR-lid)
Hilde van Die (leerkracht), Lenny van Pouderoijen (leerkracht) en Eva van der Wijngaart (leerkracht en GMR-lid).


De inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit minimaal twee ouders en twee medewerkers, die rechtstreeks door- en uit de geledingen gekozen worden. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders kunnen deze bijwonen door dit vooraf kenbaar te maken bij de voorzitter van de MR. In de vergaderingen wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Prinsenakker. Het gaat met name om het onderwijskundig beleid en de uitvoering hiervan.
De MR heeft haar vertegenwoordiging (1 teamlid en 1 ouder) in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) voor het gehele openbare basisonderwijs in Ede.
U kunt de MR bereiken via emailadres medezeggenschapsraad@prinsenakker.nl.
 
De reglementen zijn te downloaden via onderstaande links.
Huishoudelijk reglement MR