Ouderbetrokkenheid


Ouders en leerkrachten hebben veel invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen is goed contact tussen thuis en school noodzakelijk. Belangstelling van de leerkrachten voor de dingen die de kinderen thuis meemaken geeft de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en begrijpen. Belangstelling van de ouders voor de activiteiten op school geeft u meer inzicht in waar de kinderen op school mee bezig zijn.

 

Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van groot belang voor een goede ontwikkeling van het kind. Als ouders en leerkracht duidelijk en consequent handelen ten opzichte van het kind, voelt het kind zich veilig en presteert het op z'n best. Leerkrachten die zich gesteund weten door de ouders, werken plezierig met het kind. In gesprekken met ouders en leerkrachten, met ouders en directeur en tijdens informatieavonden stellen we de inbreng en mening van ouders zeer op prijs. We hebben dit nodig om verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot ons onderwijs.