Klachtenregeling


Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Als u een klacht heeft dan is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om het gesprek mee te starten. Komt u er samen niet uit gaat u naar de directeur. Mocht het dan nog niet lukken is de directeur-bestuurder de meest voor de hand liggende persoon om het gesprek mee voort te zetten. Door toepassing van hoor- en wederhoor zullen uw klachten veelal tot een oplossing leiden. In sommige zaken is het verstandig om de interne vertrouwenspersoon aan te spreken. Voor onze school is dat Charlotte Versteegh (c.versteegh@proominent.nl).

 

Als u er met de leerkracht en schooldirectie niet uitkomt kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersonen die de stichting beschikbaar heeft. Ongeacht het voortraject kunt u de externe vertrouwenspersoon ook altijd rechtstreeks benaderen. 

 

Stichting Proominent heeft voor al haar scholen een contract met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De externe vertrouwenspersoon bij klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld is Michele Haagmans. 
Telefoon: 0800-844 6000 (kies voor de optie GGD in het keuzemenu).

 

Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon voor overige klachten. Ook medewerkers van Proominent kunnen bij deze externe vertrouwenspersoon terecht. Dit is de mevrouw Annemieke Wolff. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 0630 750 030. Haar emailadres is: annemieke@wolffconnect.nl. 


Op de site van de stichting Proominent: http://www.proominent.nl/ouders/klachtenregeling vindt u een uitvoerige beschrijving van alle stappen die mogelijk zijn in het kader van de klachtenregeling.