Ouderhulp


Veel ouders helpen de school met het uitvoeren van verschillende activiteiten. Daar zijn wij blij mee, omdat dankzij deze ouderhulp bijzondere activiteiten mogelijk zijn. Ouders kunnen zich opgeven voor;
 
Het ondersteunen bij klassenactiviteiten.
·         Begeleiden van een groepje kinderen tijdens de creatieve Ateliers.
·         Begeleiden van een groepje kinderen tijdens de kerst knutsel, de paaslunch en bij het voorleesontbijt.
·         Hulp te verlenen bij excursies en het begeleiden en vervoeren van leerlingen.
·         Participeren in werkgroepen, zodat erin en rond de school zaken op orde kunnen worden gebracht.
·         Het controleren van de leerlingen op luizen.
 
De ouderparticipatie functioneert altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten of van de directeur. De school blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar laat zich graag adviseren door u.