Ouderhulp


Veel ouders helpen de school met het uitvoeren van verschillende activiteiten. Daar zijn wij blij mee, omdat dankzij deze ouderhulp bijzondere activiteiten mogelijk zijn. Ouders kunnen zich opgeven voor het ondersteunen van bij activiteiten:
 
- Klassenouders
- Begeleiden van een groepje kinderen tijdens bijvoorbeeld de kerstknutsel en het paasontbijt.
- Helpen bij excursies en het begeleiden en vervoeren van leerlingen.
- Participeren in werkgroepen, zodat erin en rond de school zaken georganiseerd kunnen worden gebracht.
- Sportactiviteiten
- Het controleren van leerlingen op luizen         
 
De ouderparticipatie functioneert altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten of van de directeur. De school blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar laat zich graag adviseren en helpen door u.