Oudercontact


Gesprek met de leerkracht

 

Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht voor een gesprek na schooltijd. Wij vinden een goede communicatie met ouders belangrijk en voeren liever een gesprek te veel dan één te weinig.

 

In september worden de ouders van leerlingen met bijzondere zorg uitgenodigd door de nieuwe leerkracht. Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt over de inhoud van het onderwijsprogramma en de samenwerking met de ouders.

 

In november worden de ouders uitgenodigd voor het bespreken van de uitslag van de observatielijsten van Kanvas en de voortgang van de leerlingen. Kanvas meet de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast worden de ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind op de vakgebieden.

 

Rapport en/of portfolio

 

Rapport reguliere school

In februari en juni ontvangen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport. Dit wordt individueel met de leerlingen besproken. De ontwikkeling van de kinderen wordt een week later besproken met de ouders en vanaf groep 5 ook met de leerlingen erbij. Ouders en kinderen bereiden dit gesprek thuis voor m.b.v. ons voorbereidingsformulier.

 

Portfolio Eureka onderwijs

Alle kinderen hebben een portfolio. Het portfolio laat de ontwikkeling van de kinderen zien vanuit de toetsgegevens en de doelen die daaruit voortkomen. In dit portfolio beschrijven de kinderen hun leerdoelen en de wijze waarop zij deze willen halen. Als de doelen behaald zijn, worden er nieuwe doelen gesteld.

 

Groep 8

Tijdens het laatste gesprek in groep 7 ontvangen de leerlingen en ouders het eerste advies over het niveau van het vervolgonderwijs. Met dit advies kunnen de kinderen en ouders de open dagen van de scholen voor het voortgezet onderwijs bezoeken. In groep 8 wordt in het gesprek van februari het rapport besproken en een definitief advies gegeven. De eind-CITO wordt in april afgenomen.

 

 

Nieuwsbrief en website

 

Elke maand ontvangt u het PrinsenAkkerNieuws (PAN). In deze nieuwsbrief vindt u actuele informatie van de school. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en op de website geplaatst. De website is gevuld met alle informatie over onze school.
 

Parro-app

We maken gebruik van de Parro-app, om onderling met ouders van de groep te communiceren. We gebruiken deze app voor korte mededelingen, hulpvragen, ziekmelden van leerlingen en het inschrijven voor de oudergesprekken.