Laatste nieuws


Playbackshow
De playbackshow was wederom een groot succes. Er waren veel liedjes en dansjes ingestudeerd,  De juffen en meesters hadden ook nog een optreden. De jury (4 kinderen en 2 leerkrachten) heeft na beraad gekozen voor het liedje Arcade van Duncan "gezongen" door Lise uit groep 4. Het was een supergezellige en muzikale morgen.