Informatie ochtend nieuwe ouders
De informatie ochtend voor nieuwe ouders op 8 februari 2017 start om 9.00 uur op het leerplein van de school met een kopje koffie of thee. We geven u informatie met behulp van een presentatie over het onderwijs en de activiteiten op De Prinsenakker. Vervolgens verzorgen de leerlingen een rondleiding. In een half uur tijd laten zij u de school zien. De bijeenkomst wordt afgesloten op het leerplein. Er is dan tijd voor het stellen van uw vragen. Dit kunnen vragen zijn naar aanleiding van de rondleiding, maar het is ook mogelijk dieper in te gaan op het onderwijs op onze school. Voor de informatie ochtend kunt u zich aanmelden via mailadres: prinsenakker@proominent.nl.