Leerlingenraad
De Prinsenakker heeft een leerlingenraad! Deze raad is samengesteld uit 8 leerlingen afkomstig uit de groepen 3 t/m 8 en de Eureka groepen en zij zijn door de meerderheid van de groep gekozen.   De leerlingenraad komt eens per 6 weken bij elkaar onder begeleiding van meester Eric en de raad kan over allerlei zaken spreken die voor de kinderen en de school van belang zijn. Gespreksonderwerpen komen uit de kinderen, maar kunnen ook door het team aangedragen worden.