Praktische informatie op alfabet


Avond 4-daagse
Jaarlijks in juni kunnen leerlingen, ouders en enkele leerkrachten meelopen met de Avond 4-daagse in. De activiteitencommissie organiseert deze 4-daagse voor de Prinsenakker kinderen.
 
Buitenschoolse opvang (BSO)
De meeste kinderen van de Prinsenakker die van buitenschoolse opvang gebruik maken, gaan naar Go for kids (nieuwe naam is de Speelboerderij) of de sport BSO.
 
Buitenschoolse De Speelboerderij, opvang Halderweg, De Bloementuin / De grote Koning, verzorgt de buitenschoolse opvang in de naastgelegen basisschool, De Julianaschool. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, dan sturen zij u graag een uitgebreid informatiepakket met ons pedagogisch beleidsplan, tarieven en algemene voorwaarden. Zij zijn te bereiken via www.despeelboerderij.nl, tel. 0317-351325 of e-mail info@despeelboerderij.nl
 
Sport-BSO de Thuisclub
Op de sport-BSO  kunnen de kinderen  tijdens de BSO sporten. De Thuisclub is gevestigd op Sportpark de Eikelhof in Bennekom. Voor meer informatie zie www.dethuisclub.nl.

Excursies
Alle kinderen gaan minstens één keer per jaar op excursie. Deze excursies hebben een educatieve doelstelling. De excursiekosten worden onder andere betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage.
 
Fietsen stallen
Er is ruimte om de fiets te stallen op het bovenbouwplein en op een klein gedeelte (alleen voor de kleuters) van het onderbouwplein. De fietsen moeten in de rekken worden geplaatst. De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vernieling van fietsen. Wel vragen we u eventuele schade door te geven.
 
Gymnastieklessen
De kleuters gymmen in ons eigen speellokaal. Zij gymmen in gymkleding (T-shirt + broekje of een gympakje). Ook zijn gymschoenen noodzakelijk. Wij adviseren schoentjes met klittenband of instapschoenen met een elastiek.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben tweemaal per week gym. Hierbij zijn gymkleren en gymschoenen verplicht (anders mag de leerling niet meedoen met de gymles). De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Ook mogen de zolen niet te stroef of te glad zijn. Dit in verband met de veiligheid.
We douchen niet na afloop. Wel moeten alle gymtassen regelmatig mee naar huis worden genomen om de inhoud te wassen.
 
Halen en brengen
Vanaf 8.20 uur is de school open en kunnen kinderen naar binnen. Het is niet bedoeling dat de kinderen nog even buiten spelen.
Ouders kunnen om 8.20 uur even meelopen met hun kind(eren). Dan is er gelegenheid om kort iets aan de leerkracht door te geven. Voor uitgebreidere gesprekken kunnen ouders een afspraak met de leerkracht na schooltijd maken. We adviseren kinderen en ouders om niet voor 8.20 uur op het plein aanwezig te zijn. Om ongelukjes te voorkomen, mag er op het plein niet worden gefietst.

Hoofdluiscontrole
Op iedere school komt regelmatig hoofdluis voor, dus ook bij ons. Hoofdluis heeft niets te maken met slechte hygiëne, hoofdluis voelt zich juist het prettigst op een schoon hoofd. Hoofdluis is echter ook erg besmettelijk, en vraagt om een heel grondige aanpak. Daarom hebben we gekozen voor luizencontrole per groep. Na iedere schoolvakantie van minimaal een week wordt er in de eerste week na de vakantie op een vaste dag (woensdag) gecontroleerd door luizenouders. Als de luizenouders luizen of neten aantreffen bij een kind, geeft de leerkracht dit door aan de betreffende ouders. Ouders wordt gevraagd om thuis ook iedereen goed na te kijken en zonodig te behandelen. Na twee weken wordt de groep opnieuw gecontroleerd door de luizenouders. Kinderen kunnen regelmatig luizen oplopen en daarom is het verstandig om de kinderen regelmatig te controleren.
 
Kerstknutsel
Daags voor de kerstvakantie wordt er een knutselcircuit opgezet door de activiteitencommissie. Hierbij helpen tientallen ouders om samen met de kinderen allerlei kerstknutsels te kunnen maken.
 
Godsdienst en Humanisme (GVO / HVO)
In de midden- en bovenbouw wordt binnen de methoden aandacht besteed aan de wereldgodsdiensten. Dit wordt gedaan door de eigen leerkrachten. Ook bieden wij de gelegenheid om vanaf groep 4 Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) of Godsdienstig vormend onderwijs (GVO) te volgen. Aan het eind van ieder schooljaar krijgen de betreffende leerlingen een aanmeldingsformulier mee naar huis.
 
Lunchen op school
Op de Prinsenakker werken wij met een continurooster. Alle kinderen lunchen tussen de middag samen met de leerkracht op school.
We willen de kinderen zo gezond mogelijk laten eten en we hopen dat de kinderen elkaar positief beïnvloeden wat betreft uitproberen van gezond eten. Frisdrank, snoep, tussendoortjes met veel chocola en kauwgom worden niet als gezond voedsel beschouwd.
Na het gezamenlijk eten van de lunch gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van een leerkracht. Hierbij worden zij begeleid door twee vaste vrijwilligers.
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die de extra activiteiten mogelijk maakt die de ouderraad organiseert. Van de ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: de excursies, de boeken tijdens de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de Kerstknutsel, het kerstdiner, Pasen, de wandelvierdaagse enzovoort. De hoogte van deze ouderbijdrage is tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond vastgesteld op:
 
€ 35,00 bij één kind op school
€ 64,50 bij twee kinderen
€ 77,00 bij drie kinderen of meer
 
Paasontbijt
Rond Pasen maken de kinderen voor elkaar een ontbijt klaar. Dit verpakken zij in een mooi versierde (schoenen)doos en nemen dit mee naar school, waar ze het gezamenlijk opeten tijdens het paasontbijt. De paashaas brengt tijdens het ontbijt een bezoek aan de school en verstopt voor de jongsten nog wat eieren.


Prinsenakkertheater
Een aantal keer per jaar verzorgen alle groepen een optreden tijdens het Prinsenakkertheater. Ouders zijn welkom om deze voorstellingen bij te wonen.
 
Projecten
Op De Prinsenakker besteden we jaarlijks uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek. Een ander jaarlijks terugkerend evenement is de projectweek waarin elk jaar een ander thema centraal staat. Beide projecten sluiten we af met een inloopavond.
 
Schoolreisjes
Op de Prinsenakker hebben de groepen 1 t/m 7 jaarlijks een schoolreisje. De hoogte van de kosten hiervan variëren jaarlijks. Dit schoolreisje kunnen we alleen financieren met een extra ouderbijdrage.
 
De kleuters blijven dicht bij huis. Zij vertrekken naar een mooie plek in de omgeving om daar een onvergetelijke spelletjes- en feestdag mee te maken. Zo’n kleuterschoolreisje speelt zich af rond een thema.
De groepen 3 t/m 7 gaan met de bus naar een bestemming in Nederland. De doelstelling van het schoolreisje is te zoeken in de sociale sfeer. Met elkaar een dagje uit om de saamhorigheid en gezelligheid binnen de groepen en de school te bevorderen.
 
Schoolkamp van kinderen in leerjaar 8
De leerlingen in leerjaar 8 hebben in het voorjaar (april/mei of juni) een driedaags schoolkamp. De kosten voor dit kamp zijn afhankelijk van de activiteiten en het aantal leerlingen en daardoor wisselend en niet vast te stellen. Rond februari krijgt uw kind een brief mee met de vraag om de extra bijdrage over te maken. Ook is het mogelijk het bedrag contant mee naar school te geven.
 
Schoolfotograaf
Eens per jaar bezoekt een schoolfotograaf de Prinsenakker. Van alle leerlingen wordt een pasfoto gemaakt en voor alle groepen een groepsfoto. Op verzoek kunnen broertjes en zusjes ook samen gefotografeerd worden. De foto’s kunnen ook door ouders besteld worden.

Sponsoring
Sponsoring komt in het onderwijs steeds vaker voor. Scholen moeten er op een zorgvuldige en verantwoorde manier mee omgaan. Daarom is het beleid betreffende sponsoring in een nota vastgelegd. Deze nota, is gebaseerd op de afspraken die landelijk op dit punt zijn gemaakt en ligt ter inzage in de school. Sponsoractiviteiten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de MR, die hierover een instemmingbevoegdheid heeft. Een eenmalige gift, zonder verdere verplichtingen, valt niet onder dit beleid.
 
Sportolympiade/Sportdag               
Jaarlijks organiseren we een sportdag of doen mee aan de sportolympiade. De sportolympiade is voor de groepen 6, 7, 8 en Eureka 2 en vindt plaats in Ede. De junior olympiade is voor de groepen 4, 5 en Eureka 1. De sportdag voor de onderbouwgroepen wordt op school georganiseerd.
 
Schoolactiviteiten na schooltijd
Bij voldoende inschrijving en begeleiding doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi in Bennekom, het damtoernooi in Bennekom, het handbaltoernooi, het korfbaltoernooi en het schaaktoernooi in Ede.
 
Verjaardagen
Jarige kinderen mogen in de klas trakteren op iets hartigs of een stukje fruit. De leerkrachten houden ook van hartige traktaties. De leerkracht maakt een felicitatiekaart en de jarige kinderen mogen langs de andere groepen. 
 
Verkeerssituatie
Bij de start van de school is het erg druk voor de school. Voor de school hebben wij een ‘Kiss and ride’ strook, waar auto’s alleen even mogen stoppen.
 
Verlof aanvragen
In principe mag voor vakantie buiten de schoolvakanties geen vrij gegeven worden, de regels hiervoor zijn zeer duidelijk. Op onze website staan deze regels beschreven. Ouders kunnen voor het aanvragen van verlof een formulier downloaden en e-mailen naar prinsenakker@proominent.nl
 
Vossenjacht
Aan het einde van het schooljaar organiseren we een vossenjacht. Hierbij lopen leerlingen van groep 8 verkleed door het dorp. Zij moeten gevonden worden door leerlingen van de groep 7.
 
Ziekte van een leerling - kort
Als een kind verhinderd is wegens ziekte, dan kunt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven aan de school.
 
Ziekte van een leerling - langdurig
Ook tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling blijft de leerkracht verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. Dit geldt ook bij verblijf in het ziekenhuis. De leerkracht kan hierbij ondersteund worden door een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). In overleg met de leerkracht wordt dan gekozen voor een vorm, die in het belang is van de zieke leerling. Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met het centrale kantoor van onderwijs aan zieke leerlingen ( www.ziezon.nl).