Aanmelden nieuwe leerlingen


Als u overweegt om uw kind op de Prinsenakker in te schrijven, kunt u zich aanmelden voor één van de informatieochtenden. Tijdens de informatieochtend ontvangt u een inschrijfformulier.

 

Informatieochtenden 

 
Gedurende het schooljaar organiseren wij informatieochtenden van 9.00 - 10.30 uur voor ouders die belangstelling hebben voor onze school. Dit is een bijeenkomst met andere ouders, maar zonder kinderen.
 

Regulier onderwijs

Eureka onderwijs

25 september 2019
20 november 2019
15 januari 2020
11 maart 2020
22 april 2020
17 juni 2020
16 oktober 2019
22 januari 2020
18 maart 2020
27 mei 2020

 

De bijeenkomsten starten om 9.00 uur op het leerplein van de school met een kopje koffie of thee. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u veel informatie over onze school, de Prinsenakker en heeft u gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens verzorgen de leerlingen een rondleiding. In een half uur tijd laten zij u de school zien. De bijeenkomst wordt afgesloten op het leerplein. Voor de informatie ochtend kunt u zich aanmelden via mailadres: prinsenakker@proominent.nl.
 

Inschrijven

Inschrijven van nieuwe kinderen voor de kleutergroepen

Kinderen kunnen worden ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten kunnen worden aangemeld zodra zij geboren zijn. Met hun inschrijving hoeft niet gewacht te worden totdat het kind een leeftijd van 2 jaar heeft.  

De leerkracht van de kleutergroep nodigt u ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het intakeformulier waarop de ontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht gezamenlijk ingevuld. De school kan zo goed aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht maakt ook afspraken over de wenperiode. De nieuwe kleuters mogen voor hun 4e verjaardag 5 dagdelen op school komen wennen.

 
Nieuwe kinderen in de groepen 3 t/m 8
 
Voordat kinderen geplaatst worden in de groepen 3 tot en met 8 wordt er eerst bekeken of er plaats is op onze school. Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen rond het functioneren van uw kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
Kinderen die instromen, mogen eerst een dag kijken en meedraaien. Na deze meeloopdag volgt een gesprek met de ouders en het kind.

Nieuwe kinderen in de Eureka groepen

Onder het tabblad Eureka onderwijs vindt u informatie over de inschrijfprocedure voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
.