Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei


De Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei beheerde de donaties voor het fulltime HB-onderwijs dat wordt gegeven op de Proominentscholen De Prinsenakker in Bennekom en De Lettertuin in Ede. 
Doordat het samenwerkingsverband nu de bekostiging voor haar rekening neemt, beraadt de stichting zich over haar voortbestaan.
Wij danken de stichting voor 9 jaar hard werken om het Leonardo-/Eurekaonderwijs financieel mogelijk te maken.