Ontwikkeling maakonderwijs


Wat is maakonderwijs?

Maakonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om kinderen te leren ontwerpen en uit te vinden. Het oorspronkelijke concept ‘Makers Education’ komt uit de Verenigde Staten. In Nederland is de uitwerking van het concept in volle ontwikkeling. Bij maakonderwijs kunnen verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld Robotica, programmeren, elektronica en techniek.
Op de Prinsenakker is een eerste start gemaakt met maakonderwijs. In deze eerste fase richten we ons op techniek. Tijdens de ateliers worden ook techniek opdrachten gegeven die een beroep doen op ontwerpen, uitvinden en samenwerken. Daarnaast passen de leerkrachten deze werkvorm naar eigen keuze toe bij een opdracht vanuit een thema.
In september 2017 heeft het team een workshop maakonderwijs (techniek) gevolgd in het iXperium Arnhem. Het team kreeg een inspirerende inleiding waarbij gesteld werd dat het de komende jaren heel veel gaat regenen in verband met de klimaatverandering. De opdracht was om uitdagende situaties op het schoolplein te ontwerpen, zodat de kinderen met dit vele water actief kunnen spelen.
 
Wat gaan we doen? Bedenken is lastig... Uitvoeren, uitproberen en bijstellen. Testen en presenteren aan de groep.

Toepassing in ons onderwijs

Tijdens de Kinderboekenweek kregen de kinderen van groep 6 een maakonderwijs opdracht. Passend bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Griezelen’ werd de kinderen gevraagd een spookhuis ontwerpen met bewegende spoken. Betrokken en actief werkten de kinderen in groepjes aan hun opdracht en het resultaat mag er zijn!